Виконавчий комітет
опубліковано 03 березня 2020 року о 12:54
Брикалов Олександр

Мирноградський міський голова

Пономаренко Олександр

секретар Мирноградської міської ради

Ревва Лариса
керуючий справами виконкому міської ради
Дроздова Римма
заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
Абрамов Олександр

голова Незалежної профспілки гірників України в м. Мирноград

Вишневський Микола

директор ТОВ «Вуглепромтранс»

Зябрев Олександр

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

Авершин Анатолій

в.о. директора дирекції по кадрам та соціальним питанням ДП "Мирноградвугілля"

Долженко Олена

терапевт-консультант Мирноградського медичного діагностичного центра

Кобяков Олексій
голова ради підприємців
Король Ганна
заступник директора з економічних питань відокремленого підприємства «Шахта 5/6» державного підприємства «Мирноградвугілля»
Лагунін Сергій
приватний підприємець
Мудрик Олександр

директор Багатогалузевого об’єднання комунального господарства Мирноградської міської ради

Сирота В’ячеслав

голова Координаційного комітету органів самоорганізації населення м. Мирноград

Хасенко Микола

пенсіонер


I. Загальні положення

1. Відповідно до Конституції України, виконавчі органи міської ради є органами місцевого самоврядування у місті і забезпечують:

1) виконання положень Конституції України і Законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, обласної державної адміністрації;

2) законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян, права кожного на доступ до публічної інформації;

3) виконання державних, розробку і реалізацію регіональних програм соціально-економічного розвитку, цільових програм  розвитку міста;

4) підготовку, виконання місцевого бюджету та звітність щодо його реалізації.

2. Виконавчими органами міської ради є її виконавчий комітет, управління, відділи та інші структурні підрозділи міської ради.

3. Виконавчий комітет та його структурні підрозділи відповідно до Конституції України та діючого законодавства утворюються міською радою для здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування у межах, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі – Закон України)  та іншими законами.

Виконавчий комітет утворюється міською радою на період її повноважень. Після закінчення повноважень ради її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

4. Розгляд питань, що належать до повноважень виконавчих органів ради проводиться міським головою, Виконавчим комітетом міської ради, заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - керуючим справами Виконавчого комітету міської ради, заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, управліннями, відділами та іншими виконавчими органами ради, утвореними міською радою відповідно до функціонального розподілу обов'язків.

5. Дотримання даного регламенту є обов’язковим для керівників та працівників структурних підрозділів міської ради.

6. Затвердження регламенту роботи виконавчих органів міської ради, внесення до нього змін і доповнень здійснюється на засіданні Виконавчого комітету міської ради за поданням заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - керуючого справами Виконавчого комітету міської ради.

II. Структура міської ради

1. Структура виконавчих органів міської ради затверджується міською радою за пропозицією міського голови  (п.5 ч.1 ст.26 Закону України).

2.До складу виконавчих органів міської ради входять:

1) апарат міської ради,

2) підрозділи прямого підпорядкування,

3) підрозділи подвійного підпорядкування.

3. Керівники структурних підрозділів та їх заступники, працівники апарату Виконавчого комітету міської ради призначаються розпорядженням міського голови (службовці місцевого самоврядування – шляхом конкурсного відбору або за іншою процедурою, визначеною законодавством).

4. Заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керівники структурних підрозділів міської ради координують роботу, взаємодіють з підприємствами, організаціями, установами у вирішенні питань згідно із розподілом обов’язків.

5. Розподіл обов'язків між міським головою, заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - керуючим справами Виконавчого комітету міської ради затверджується рішеннями Виконавчого комітету міської ради не пізніше одного місяця з дня призначення вказаних посадових осіб на посаду. При  цьому повинні бути визначені:

1) функції і повноваження керівних працівників Виконавчого комітету міської ради, порядок заміщення у разі їх відсутності;

2) структурні підрозділ міської ради, діяльність яких координуються та контролюються керівним працівником Виконавчого комітету міської ради.

6. Порядок роботи й повноваження структурних підрозділів міської ради визначаються Положенням про відповідний виконавчий орган.

Положення про структурні підрозділи міської ради розробляються керівниками цих підрозділів, погоджуються із заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (згідно з розподілом обов’язків), а також начальником сектору юридичного забезпечення і затверджується рішенням ради.

Посадові обов’язки працівників структурних підрозділів міської ради узгоджуються з заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - керуючим справами Виконавчого комітету міської ради та затверджуються міським головою.

III. Планування роботи

1. Робота виконавчих органів міської ради здійснюється відповідно до плану основних заходів на рік, поточних (квартальних), оперативних (тижневих) планів. План основних заходів на рік та квартальні плани затверджуються рішенням Виконавчого комітету міської ради; тижневі плани - міським головою.

2. Планування роботи виконавчих органів міської ради здійснюється з метою створення умов для послідовної та узгодженої діяльності його структурних підрозділів та апарату.

3. Формування планів роботи виконавчих органів міської ради здійснюється сектором з організаційної роботи Виконавчого комітету міської ради на підставі доручень та пропозицій міського голови, заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - керуючого справами Виконавчого комітету міської ради, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, членів Виконавчого комітету міської ради, керівників структурних підрозділів виконавчих органів міської ради, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, погодженими з заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - керуючим справами Виконавчого комітету міської ради, заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (згідно з розподілом обов’язків).

Планування роботи виконавчих органів міської ради з підготовки проектів регуляторних актів здійснюється з урахуванням статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з подальшим узагальненням пропозицій відділом економіки, аналізу та прогнозування Виконавчого комітету міської ради.

4. Плани роботи виконавчих органів міської ради повинні передбачити заходи, спрямовані на виконання Конституції України, Законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, доручень Президента України, Прем’єр-міністра України, розпоряджень голови облдержадміністрації, рішень обласної ради, державних, регіональних та місцевих програм соціального і економічного та культурного розвитку, здійснення інших, визначених законами, повноважень та забезпечення реалізації державної політики.

5. План основних заходів виконавчих органів міської ради на рік в цілому відображає організаційні заходи виконавчих органів міської ради на забезпечення розв’язання сучасних питань міста, сталого соціально-економічного розвитку, виконання загальнодержавних, регіональних та місцевих програм, підвищення життєвого рівня населення. Також додається перелік міжнародних, державних, професійних свят та пам’ятних дат на рік, графік проведення «Дня відкритого листа» у Виконавчому комітеті міської ради, на підприємствах, установах, організаціях міста на рік.

 6. Поточний (квартальний) план роботи виконавчих органів містить розділи на виконання:

1) актуальних питань, пов’язаних з реалізацією заходів соціального та економічного розвитку міста, розв’язанням проблем соціальної сфери, поліпшенням діяльності структурних підрозділів міської ради, які потребують розгляду на засіданнях Виконавчого комітету міської ради;

2) актів законодавства, розпоряджень міського голови, хід реалізації яких оперативно розглядається в порядку контролю;

3) основних організаційно-масових заходів, проведення яких забезпечується міською радою або за її участю.

У розділі «Питання для винесення на розгляд Виконавчого комітету міської ради» в обов’язковому порядку включаються питання:

1) про хід виконання програми економічного та соціального розвитку міста за рік, квартал з визначенням основних напрямів подальшої роботи. Заслуховуються керівники підприємств різних форм власності;

2) підбиття підсумків діяльності Виконавчого комітету міської ради відповідно за квартал, півріччя, дев'ять місяців, рік з визначенням основних напрямків подальшої роботи;

3) про діяльність структурних підрозділів міської ради з виконання актів законодавства, рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, а також питань з організації роботи зі зверненнями громадян;

4) про результати проведення цільових перевірок стану справ на місцях.

7. План роботи виконавчих органів міської ради на тиждень містить щоденні заходи за участю міського голови, секретаря міської ради, заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - керуючого справами Виконавчого комітету міської ради, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

 8. Додаткові (позапланові) питання включаються до затвердженого плану роботи за рішенням міського голови.

Питання виключаються з плану роботи за рішенням міського голови на підставі доповідної записки заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - керуючого справами Виконавчого комітету міської ради, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (згідно з розподілом обов’язків).

9. Порядок підготовки плану роботи виконавчих органів міської ради наступний:

1) план основних заходів на наступний рік складається сектором з організаційної роботи Виконавчого комітету міської ради до 10 грудня поточного року, підписується заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - керуючим справами Виконавчого комітету міської ради, після чого затверджується рішенням Виконавчого комітету міської ради на останньому черговому засіданні грудня.

2) план роботи на квартал складається сектором з організаційної роботи Виконавчого комітету міської ради за пропозиціями структурних підрозділів міської ради, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади за 10 днів до засідання Виконавчого комітету міської ради місяця попереднього кварталу.

Пропозиції структурних підрозділів міської ради, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, узгоджені з заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - керуючим справами Виконавчого комітету міської ради, заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (згідно з розподілом обов’язків) надаються до сектору з організаційних питань Виконавчого комітету міської ради до 05 числа місяця попереднього кварталу.

План роботи на квартал підписується заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - керуючим справами Виконавчого комітету міської ради і затверджується рішенням Виконавчого комітету міської ради.

3) план роботи на тиждень складається сектором з організаційної роботи Виконавчого комітету міської ради щоп’ятниці до 13.00 на підставі пропозицій заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - керуючого справами Виконавчого комітету міської ради, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керівників структурних підрозділів міської ради, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади.

Пропозиції до плану роботи на тиждень надаються щочетверга до 16.00.

План роботи на тиждень підписується заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - керуючим справами Виконавчого комітету міської ради і затверджується міським головою.

10. Робота структурних підрозділів виконавчих органів міської ради проводиться за квартальними планами, що затверджуються заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - керуючим справами Виконавчого комітету міської ради, заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (згідно з розподілом обов’язків). Порядок планування роботи структурних підрозділів виконавчих органів міської ради встановлює заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - керуючий справами Виконавчого комітету міської ради.

Формування роботи структурних підрозділів міської ради здійснюється з урахуванням положень пункту 6 розділу 3 цього регламенту.

11. Контроль за виконанням планів роботи здійснюється заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - керуючим справами Виконавчого комітету міської ради, заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (згідно з розподілом обов’язків):

 1) щокварталу до 10 числа першого місяця кварталу сектор з організаційної роботи Виконавчого комітету міської ради на підставі інформацій структурних підрозділів виконавчих органів ради та територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади складає звіт про виконання плану роботи за попередній квартал;

2) звіти структурних підрозділів виконавчих органів ради та територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади щодо виконання плану роботи, узгоджені із заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - керуючим справами Виконавчого комітету міської ради, заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (згідно з розподілом обов’язків), надаються до сектору з організаційної роботи Виконавчого комітету міської ради до 05 числа першого місяця кварталу;

3) звіт про виконання плану роботи за квартал затверджується рішенням Виконавчого комітету міської ради і розміщується у місцевих засобах масової інформації.

IV. Організація кадрової роботи 

1. Кадрова робота спрямована на комплексне вирішення питання щодо комплектування структурних підрозділів виконавчих органів міської ради висококваліфікованими фахівцями, здатними професійно виконувати посадові обов’язки на рівні  сучасних вимог суспільства.

2. Організація кадрової роботи проводиться відділом з діловодства та контролю Виконавчого комітету міської ради за узгодженим заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - керуючим справами Виконавчого комітету міської ради 

3. Прийняття на службу до Виконавчий комітету міської ради здійснюється шляхом конкурсного відбору або за іншою процедурою визначеною законодавством. Прийняття працівників на роботу до виконавчих органів міської ради на посади, не віднесені до категорії службовців місцевого самоврядування, та звільнення їх з роботи здійснюється відповідно до законодавства про працю.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - керуючий справами Виконавчого комітету міської ради, заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керівники структурних підрозділів міської ради організують вивчення ділових та моральних якостей осіб, які претендують на посади осіб місцевого самоврядування.

4. Особи, які вперше зараховуються на службу в органи місцевого самоврядування, складають Присягу службовців і підписують її текст, про що робиться запис у трудовій книжці, а також підписують текст Попередження про спеціальні обмеження, встановлені Законами України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про запобігання корупції» при прийнятті на службу та її проходженні.

 5. Особи, які призначаються на посади, віднесені до номенклатури посад працівників, що повинні мати допуск до роботи з таємними документами, можуть бути призначені на ці посади тільки після отримання ними такого допуску.

6. У виконавчих органах міської ради та її структурних підрозділах утворюється резерв кадрів, який підлягає щорічному перегляду та затвердженню. З особами, зарахованими до кадрового резерву, проводиться робота, спрямована на підвищення їх кваліфікації, необхідної для роботи на відповідних посадах.

 З метою набуття практичного досвіду, перевірки професійних і ділових якостей осіб з кадрового резерву або службовців, які претендують на зайняття більш високих посад, може проводитися в установленому порядку їх стажування на відповідних посадах.

 7. Перевагу для зайняття посади службовця мають особи, які зараховані до кадрового резерву, досягли найкращих результатів у роботі, виявляють ділову ініціативу, постійно підвищують свій кваліфікаційний рівень. Без конкурсного відбору за рішенням міського голови можуть бути переведені на більш високі посади службовці, які зараховані до кадрового резерву, чи пройшли стажування, а також в інших випадках, передбачених законодавством.

 8. З метою здійснення регулярного контролю за проходженням служби в органах місцевого самоврядування та професійними досягненнями службовців проводяться в установленому законодавством порядку атестація та щорічна оцінка виконання службовцями покладених на них завдань і обов’язків.

 9. На кожного працівника, прийнятого на роботу до міської ради оформляється особова справа.

10. Головний спеціаліст відділу з діловодства та контролю Виконавчого комітету міської ради щороку складає план навчання службовців виконавчих органів міської ради.

11. Відповідальність за проведення кадрової роботи покладається на міського голову, заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - керуючого справами Виконавчого комітету міської ради та керівників структурних підрозділів міської ради.

V. Порядок підготовки і проведення засідань Виконавчого комітету міської ради

1. Основною формою роботи Виконавчого комітету міської ради є його засідання.

2. Скликання засідань Виконавчого комітету міської ради здійснюється міським головою, а у випадках, передбачених ст.53 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

3. Засідання Виконавчого комітету міської ради проводяться щомісяця (3-я середа місяця). У випадку необхідності може бути скликано позачергове засідання Виконавчого комітету міської ради. Засідання правомочні у разі присутності більше половини загального складу Виконавчого комітету міської ради.

4. Загальна підготовка засідань Виконавчого комітету міської ради покладається на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - керуючого справами Виконавчого комітету міської ради.

5. На підставі квартального плану роботи виконавчих органів міської ради, враховуючи позапланові питання, відділ з діловодства та контролю Виконавчого комітету міської ради формує проект порядку денного засідання Виконавчого комітету міської ради та подає його для розгляду міському голові, заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - керуючому справами Виконавчого комітету міської ради.

Позапланові питання для розгляду на засіданнях Виконавчого комітету міської ради вносяться міським головою, секретарем міської ради, заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради – керуючим справами Виконавчого комітету міської ради, керівниками структурних підрозділів міської ради, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади (із питань, що відносяться до їх компетенції), членами Виконавчого комітету міської ради, постійними комісіями міської ради. 

 Термінове позапланове питання може вноситися на засідання Виконавчого комітету міської ради міським головою, секретарем міської ради, заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - керуючим справами Виконавчого комітету міської ради, членами Виконавчого комітету міської ради, постійними комісіями міської ради, при цьому матеріали повинні бути підготовленими, як виняток, не пізніше ніж за два дні до засідання.

6. Проект порядку денного засідання Виконавчого комітету міської ради складається не пізніше ніж за 20 робочих дня до засідання і включає:

1) питання з квартального плану роботи;

2) позапланові питання, розгляд яких викликається загальною необхідністю;

3) термінові позапланові питання, розгляд яких викликається загальною необхідністю.

Не пізніше ніж за 20 робочих дня до засідання Виконавчого комітету міської ради відділ з діловодства та контролю Виконавчого комітету міської ради готує проект розпорядженням міського голови про скликання засідання Виконавчого комітету міської ради, оголошення про скликання засідання Виконавчого комітету міської ради оприлюднюється у ЗМІ та на офіційному сайті міської ради. 

7. У разі розроблення проекту рішення Виконавчого комітету міської ради, який має ознаки регуляторного акту, головний розробник проводить аналіз його регуляторного впливу відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» за Методикою проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308. 

8. До проектів рішень Виконавчого комітету міської ради складається аркуш погодження. Проекти рішень Виконавчого комітету міської ради підлягають погодженню з заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (згідно з розподілом обов'язків), заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - керуючим справами Виконавчого комітету міської ради, начальником сектору юридичного забезпечення Виконавчого комітету міської ради, начальником відділу з діловодства та контролю Виконавчого комітету міської ради та іншими зацікавленими особами. Зразок аркуша погодження викладений у додатку 1.

Після погодження проект рішення оприлюднюється на офіційному веб-сайті міської ради не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття. 

Проекти рішень з основних та позапланових питань, аркуші погодження, звіти, інформації тощо, що готуються для розгляду на черговому засіданні Виконавчого комітету міської ради надаються відповідними структурними підрозділами міської ради, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади до відділу з діловодства та контролю Виконавчого комітету міської ради не пізніше ніж за 20 робочих дня до засідання Виконавчого комітету міської ради.

9. Не пізніше як за два дні до засідання міський голова, заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - керуючий справами Виконавчого комітету міської ради, члени Виконавчого комітету міської ради повинні бути ознайомлені з матеріалами чергового засідання Виконавчого комітету міської ради.

10. На засідання Виконавчого комітету міської ради запрошується прокурор міста. 

На засідання виконавчого комітету міської ради можуть бути запрошені представники підприємств, організацій та установ. Список осіб, запрошених на засідання, складається керівниками структурного підрозділу, які готували питання, за пропозиціями заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, узгоджуються з міським головою, та передаються до відділу з діловодства та контролю Виконавчого комітету міської ради одночасно з іншими матеріалами.

На кожному засіданні Виконавчого комітету міської ради присутній начальник сектору юридичного забезпечення Виконавчого комітету міської ради, спеціаліст відділу з діловодства та контролю Виконавчого комітету міської ради або особи, які їх заміщують.

11. Сповіщення про час засідання Виконавчого комітету міської ради проводять:

1) членів Виконавчого комітету міської ради, прокурора міста - секретар керівника;

2) запрошених осіб – керівники структурних підрозділів, які готували питання для розгляду.

12. Реєстрацію учасників, забезпечення порядку проведення засідання Виконавчого комітету міської ради, протоколювання здійснює відділ з діловодства та контролю Виконавчого комітету міської ради.

13. Засідання Виконавчого комітету міської ради веде міський голова, а при його відсутності – секретар міської ради або заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

14. Для доповіді з основних питань на засіданні Виконавчого комітету міської ради надається не більше 10 хвилин, співдоповіді – 5 хвилин, виступів у дебатах – 5 хвилин, довідок, зауважень – 3 хвилини. Для доповіді з інших питань надається 5 хвилин.

15. У процесі проведення засідання Виконавчого комітету міської ради члени Виконавчого комітету міської ради мають право:

1) вносити пропозиції щодо порядку денного і порядку роботи;

2) вимагати від доповідачів роз’яснень стосовно питань, що розглядаються;

3) брати участь в обговоренні питань;

4) вносити пропозиції про зміни і доповнення в проекти рішень Виконавчого комітету міської ради або про їх доопрацювання;

5) у необхідних випадках вносити пропозиції про перенесення обговорення питання на інше засідання Виконавчого комітету міської ради.

Запрошені на засідання Виконавчого комітету міської радимають право:

1) брати участь в обговоренні даного питання;

2) давати довідки з питань, що розглядаються;

3) задавати доповідачу питання.

 16. Контроль за підготовкою проектів рішень, довідок та інших матеріалів до засідань покладається на міського голову, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - керуючого справами Виконавчого комітету міської ради.

Питання, за якими проекти рішень не представлені в установлений термін, можуть бути включені до порядку денного засідання Виконавчого комітету міської ради тільки з дозволу міського голови.

17. Рішення Виконавчого комітету міської ради приймаються на його засіданнях простою більшістю голосів присутніх членів Виконавчого комітету міської ради.

У разі незгоди міського голови з рішенням виконавчого комітету міської ради він може зупинити дію цього рішення своїм розпорядженням та внести це питання на розгляд відповідної ради.

Остаточно редакція прийнятих рішень здійснюється протягом трьох днів після засідання Виконавчого комітету міської ради, крім рішень, по яким Виконавчий комітет міської ради встановив інший термін.

При внесенні суттєвих змін в проект рішення при його остаточній редакції, воно знову подається на розгляд чергового засідання Виконавчого комітету міської ради.

18. Рішення Виконавчого комітету міської ради протягом 10 днів після засідання направляються тим виконавчим органам міської ради, яких вони стосуються, а також організаціям, підприємствам, установам, яким доручено їх виконання.

Розсилка рішень здійснюється відділом з діловодства та контролю Виконавчого комітету міської ради за реєстром розсилки, підписаним посадовою особою виконавчого органу міської ради, що готував проект рішення.

19. Протоколи засідань Виконавчого комітету міської ради та рішення до нього підписуються міським головою, або, у разі його відсутності, секретарем міської ради або заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. 

Додатки до рішень Виконавчого комітету міської ради підписує заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - керуючий справами Виконавчого комітету міської ради, у разі його відсутності, інший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, який є членом Виконавчого комітету міської ради, а за відсутності останнього – особа, яка підписує рішення Виконавчого комітету міської ради.

Протоколи засідань Виконавчого комітету міської ради та рішення до нього зберігаються у Виконавчому комітеті міської ради, надаються для ознайомлення зацікавленим особам за узгодженням із заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - керуючим справами Виконавчого комітету міської ради.

VI. Порядок підготовки та розгляду проектів розпоряджень міського голови

1. Міський голова на виконання актів законодавства, органів виконавчої влади вищого рівня, за власною ініціативою видає одноособово в межах власних і делегованих повноважень розпорядження і несе за них відповідальність згідно із законодавством.

2. Проекти розпоряджень голови міської ради з основної діяльності готують структурні підрозділи міської ради, територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади згідно з вимогами Положення про розпорядження міського голови, затвердженого розпорядженням міського голови від 17.10.2011 № 282р (зі змінами).

3. У разі розроблення проекту розпорядження, який має ознаки регуляторного акту, головний розробник проводить аналіз його регуляторного впливу відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» за Методикою проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308.

4. Розпорядження, що містять інформацію, передбачену частиною першою статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», оприлюднюються не пізніше п'яти робочих днів з дня затвердження документу.

VII. Підготовка і проведення нарад, семінарів, інших заходів

 1. Міський голова, секретар міської ради, заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - керуючий справами Виконавчого комітету міської ради, керівники структурних підрозділів міської ради проводять наради з метою оперативного розгляду і вирішення питань, що належать до їх компетенції, координації роботи структурних підрозділів виконавчих органів ради, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, комунальних підприємств та інших підприємств, організацій, установ міста, отримання інформації про поточний стан справ в місті та надання завдань.

2. Наради, семінари та інші заходи проводяться  у відповідності до планів роботи виконавчих органів міської ради або за дорученням міського голови, секретаря міської ради, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - керуючого справами Виконавчого комітету міської ради.

3. Етапи проведення нарад:

1) підготовка відповідальними виконавцями матеріалів до наради;

2) оповіщення учасників наради про її час, дату і місце проведення;

3) уточнення списків фактичних учасників наради та з’ясування причин відсутності запрошених; 

4) проведення наради;

5) складення протоколу та оформлення доручень голови наради і доведення їх до виконавців;

6) контроль за виконанням доручень, наданих за підсумками наради

7) інформування голови наради про стан виконання доручень, наданих на попередніх нарадах. 

4. Список осіб, які запрошуються на наради міського голови погоджуються з міським головою, а на наради секретаря міської ради, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - керуючого справами Виконавчого комітету міської ради, керівників виконавчих органів міської ради – відповідно з ними.

5. Технічне забезпечення нарад, що проходять у залі засідань Виконавчого комітету міської ради (у разі потреби), здійснюється організатором наради.

 6.Апаратні наради при міському голові із заступниками голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керівниками структурних підрозділів виконавчих органів міської ради, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, комунальних та іншихпідприємств, організацій, установ міста (за окремим списком) - як правило проводяться, щопонеділка о 15.00 в залі засідань Виконавчого комітету міської ради, який розташований на другому поверсі адміністративної будівлі Виконавчого комітету міської ради.

 1) організаційне забезпечення апаратних нарад при міському голові  покладається на сектор з організаційної роботи Виконавчого комітету міської ради(далі - організатор наради);

 2) до апаратної наради організатор за три дні до початку наради складає і надає на розгляд міському голові або його заступникам наступні матеріали:

 список запрошених осіб;

 порядок денний, в якому вказуються дата, час, місце проведення наради;

 план роботи виконавчих органів міської ради на поточний тиждень;

 доручення міського голови, наданні на попередній апаратній нараді.

 3) щопонеділка до 14.00 відділ з діловодства та контролю Виконавчого комітету міської ради надає інформацію міському голові про стан виконання доручень, які були надані на попередній апаратній нараді;

 4) організатор наради здійснює оповіщення учасників апаратної наради щопонеділка до 14.00; 

5) запрошені на апаратну нараду почергово доповідають про виконання планів роботи минулого тижня і доручень керівництва Виконавчого комітету міської ради та про заходи, які заплановані на поточний тиждень;

 6) за результатами проведеної апаратної наради при міському голові складається протокол, оформлення якогопокладається на організатора наради;

 7) на оформлення протоколу апаратної наради організатору наради відводиться 3 дні. Протокол підписується головою наради;

8) витяги з протоколу апаратних нарад розсилаються присутнім на нараді та виконавцям, яким надані доручення. Розсилку витягів з протоколу нарад при міському голові здійснює організатор наради;

 9) доручення, викладені у протоколі, є обов'язковими для виконання;

 10) контроль за виконанням доручень, наданих на  апаратній нараді при міському голові здійснює відділ з діловодства та контролю Виконавчого комітету міської ради;

 11) виконавці, зазначені в протокольному дорученні апаратної наради при міському голові, в понеділок до 10 години, подають до відділу з діловодства та контролю Виконавчого комітету міської ради інформації про виконання наданих доручень;

 12) у випадку, коли виконання завдань доручено заступникам міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - керуючому справами Виконавчого комітету міської ради, вони терміново надають доручення структурним підрозділам, які перебувають у їх підпорядкуванні і контролюють виконання доручень та надання до відділу з діловодства та контролю Виконавчого комітету міської ради інформацій щодо виконання доручень.

7. Організаційне забезпечення нарад при заступниках міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - керуючому справами Виконавчого комітету міської ради, керівниках виконавчих органів міської ради (порядок денний, список запрошених осіб, список виступаючих із звітом або інформацією), ведення протоколу покладаються на структурні підрозділи діяльність яких вони координують згідно з розподілом обов'язків (далі за текстом – організатор наради):

1) до наради організатором наради складаються такі матеріали:

 список запрошених осіб з вказівкою їх посади та організації, яку вони представляють;

 порядок денний, в якому вказуються дата, час, місце проведення наради, питання, що заплановані для розгляду;

 довідка щодо стану справ з питання, яке вноситься на розгляд наради;

 список виступаючих із звітом або інформацією.

2) дата проведення і порядок денний нарад, які проводять секретар міської ради, заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - керуючий справами Виконавчого комітету міської ради, керівники виконавчих органів міської ради визначаються ними самостійно і подаються до сектору з організаційної роботи Виконавчого комітету міської ради для включення в плани.

До наради з великою кількістю учасників підготовка починається за 1,5-2 тижні до її проведення.

3) порядок денний наради надсилається учасникам наради за 3 дні до наради, а з додаткових (позапланових) питань – подаються у день проведення наради. Якщо учасник наради є доповідачем його обов’язково про це повідомляють;

4) напередодні  наради організатор ще раз нагадує доповідачам про час початку наради, порядковий номер виступу і його тривалість. Крім того, на цьому етапі він перевіряє і уточнює списки осіб, які братимуть участь в нараді;

5) реєстрація учасників наради проводиться організатором за списками запрошених для участі та починається за 30 хвилин до початку наради; 

6) рішення, прийняті на нарадах, оформляються протоколами не пізніше ніж у триденний строк, якщо інше не визначено на самій нараді. Протокол наради підписується головуючим;

7) витяги з протоколу нарад розсилаються присутнім на нараді та виконавцям, яким надані доручення. Розсилку витягів з протоколу нарад здійснює організатор наради.

 8) контроль за виконанням рішень, прийнятих на нарадах у міського голови, заступників з питань діяльності виконавчих органів ради, заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - керуючого справами Виконавчого комітету міської ради, керівників виконавчих органів міської ради здійснюється відповідними заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - керуючим справами Виконавчого комітету міської ради, керівниками виконавчих органів міської ради відповідно до розподілу обов’язків. Структурні підрозділи міської ради, які відповідальні за організаційне забезпечення наради, готують аналітичні та інформаційні довідки про стан виконання рішень, прийнятих на нараді.

8. Дозвіл на присутність представників засобів масової інформації у приміщеннях, де відбувається нарада, надається головуючим на засіданні.

 Право офіційно повідомляти засобам масової інформації про порядок денний і підсумки розгляду питань на нарадах, які відбулися має, за дорученням головуючого на нараді організатор проведення наради.

9. Проведення заходів до пам’ятних дат, урочистих подій, зборів, представників виконавчої влади та представників громадських організацій, підготовка доповідей покладається на заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу обов’язків, заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - керуючого справами Виконавчого комітету міської ради.

 VIII. Порядок проведення перевірок у виконавчих органах міської ради

 1. Документ, який є підставою для проведення перевірки, надається перевіряючим керівнику відповідного виконавчого органу, а у разі його відсутності  – особі, яка його заміщує.

2. Для ознайомлення з підставою для проведення перевірки керівник, або особа, яка його заміщує, запрошує представника юридичної служби і керівника структурного підрозділу виконавчого органу міської ради або посадову особу який/яка підлягає перевірці. 

3. Особи, зазначені у пункту 2 розділу VIII визначають, які документи підлягають наданню перевіряючому в межах відповідної перевірки.

4. Керівник структурного підрозділу виконавчого органу міської ради або посадова особа, які підлягають перевірці, надає визначені особами, зазначеними у пункту 2 розділу VIII, документи за дорученням керівника виконавчого органу або особи, яка його заміщує. Проведення перевірки здійснюється за участю керівника відповідного структурного підрозділу або посадової особи, яка підлягає перевірці і представника юридичної служби відповідного виконавчого органу.

У разі необхідності надання перевіряючому додаткових документів це питання узгоджується з керівником відповідного органу, або особою, яка його заміщує. Додаткові документи надаються посадовими особами перевіряючому для вивчення за дорученням керівника відповідного виконавчого органу або особи, яка його заміщує.

5. Усі наданні в межах перевірки документи, вивчаються перевіряючим безпосередньо у приміщенні виконавчих органів.

6. Оригінали документів можуть бути вилучені перевіряючими органами у встановленому законодавством порядку, у виняткових випадках за наявності загрози їх знищення, підміни або іншого недобросовісного використання відповідним виконавчим органом або його посадовими особами.

7. Після закінчення перевірки та погодження її результатів оригінали вилучених документів упродовж 10 днів повертаються об’єкту перевірки, крім випадків їх долучення до матеріалів кримінального провадження в порядку, передбаченому процесуальним законодавством. За необхідності до закінчення перевірки відповідний виконавчий орган має право вимагати повернення  копій зазначених документів.

8. Всі перевірки, які проводяться у виконавчих органах міської ради, обліковуються у журналі обліку перевірок відповідного органу за встановленою формою (додаток 2).

9. Облік перевірок ведеться юридичною службою відповідного органу. Документи, які є підставою для проведення перевірок, зберігаються у юридичної службі відповідного виконавчого органу протягом строку, передбаченого законодавством.

 10. У разі відсутності юридичної служби, керівник виконавчого органу визначає відповідальний за ведення обліку перевірок і зберігання документів, які є підставою для проведення перевірок, структурний підрозділ або посадову особу. 

IX. Організація розгляду звернень громадян та проведення особистого прийому громадян

1. Організація розгляду звернень громадян – пропозицій (зауважень), заяв (клопотань), скарг, у тому числі ведення діловодства та проведення особистого прийому громадян покладається на відділ «Контактний центр» Виконавчого комітету міської ради.

2. Діловодство за зверненнями громадян ведеться відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.97 № 348.

1) прийом письмових звернень громадян здійснюється фахівцями відділу «Контактний центр» Виконавчого комітету  міської ради;

2) реєстрація, первинний розгляд звернень, контроль за додержанням термінів проходження звернень громадян до Виконавчого комітету міської ради та опрацювання доручень керівництва щодо розгляду звернень по суті порушених питань, контроль за їх виконанням і наданням відповідей громадянам проводиться відділом «Контактний центр» Виконавчого комітету міської ради;

3) направлення доручень керівництва Виконавчого комітету міської ради структурним підрозділам міської ради, територіальним підрозділам центральних органів виконавчої влади, підприємствам, установам та організаціям міста щодо розгляду звернень громадян по суті порушених питань покладається на відділ «Контактний центр» Виконавчого комітету міської ради, а відповідей заявникам – на виконавців, які розглядали звернення;

3. Порушені у зверненнях громадян питання розглядаються міським головою, секретарем міської ради, заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - керуючим справами Виконавчого комітету міської ради, заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, відділом «Контактний центр» Виконавчого комітету міської ради. Відповіді на звернення громадян готують структурні підрозділи міської ради згідно з дорученнями керівництва Виконавчого комітету міської ради.

4. Особистий прийом громадян проводить міський голова, секретар міської ради, заступник  міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - керуючий справами Виконавчого комітету міської ради, заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, згідно з графіками, які затверджуються рішенням Виконавчого комітету міської ради та оприлюднюються в місцевих засобах масової інформації 

5. Виїзні прийоми громадян та телефонний зв’язок «Гаряча лінія» проводяться міським головою, секретарем міської ради, заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - керуючим справами Виконавчого комітету міської ради, заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, відповідно до графіку, затвердженого розпорядженням міського голови.

Оприлюднення графіків виїзних прийомів здійснюється напередодні їх проведення за місцем мешкання або роботи громадян. Оголошення про проведення «Гарячої лінії» оприлюднюється у місцевих засобах масової інформації.

Відповідальність за оприлюднення графіків особистих та виїзних прийомів, а також проведення «Гарячої лінії» покладається на сектор з організаційної роботи Виконавчого комітету міської ради.

6. Реєстрація звернень, контроль за додержанням термінів розгляду звернень, які надійшли на особистих, виїзних прийомах та «Гарячих лініях» проводиться відділом «Контактний центр» Виконавчого комітету міської ради.

7. Начальник відділу «Контактний центр» Виконавчого комітету міської ради:

1) щокварталу аналізує звернення громадян та стан їх розгляду, розробляє рекомендації , спрямовані на усунення причин виникнення обґрунтованих скарг і зауважень громадян, узагальнює пропозиції, що містяться у зверненнях та надає довідки заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - керуючому справами Виконавчого комітету міської ради; 

2) контролює вирішення питань, порушених у зверненнях, результати розгляду звернень та додержання термінів їх розгляду;

3) вивчає стан організації роботи зі зверненнями громадян у структурних підрозділах міської ради, на підприємствах, в організаціях та установах міста, розробляє методичні рекомендації та надає практичну допомогу щодо застосування законодавства про звернення громадян.

8. Контроль за виконанням доручень, даних під час прийому громадян або розгляду письмових заяв та зняття звернень з контролю здійснюється відповідно міським головою, секретарем міської ради, заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - керуючим справами Виконавчого комітету міської ради, заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

X. Видача довідок, актів і характеристик громадянам міста

Видача довідок, актів і характеристик громадянам міста структурними підрозділами Виконавчого комітету міської ради та органами самоорганізації населення здійснюється відповідно до Положення, затвердженого рішення Виконавчого комітету міської ради від 18.05.2016 № 189 (зі змінами). 

XIОрганізація роботи з документами та контролю за їх виконанням

1. Організація роботи з документами у Виконавчому комітеті міської ради здійснюється у відповідності до Інструкції з діловодства у Виконавчому комітеті міської ради, затвердженої рішенням Виконавчого комітету міської ради від 21.03.2012 № 116 (зі змінами).

Організація роботи з документами, що містять службову інформацію, здійснюється відповідно до Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 736.

2. Відповідальність за організацію діловодства та виконання документів несуть міський голова, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - керуючий справами Виконавчого комітету міської ради, заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (згідно з розподілом обов'язків), керівники структурних підрозділів міської ради.

3. Контроль за виконанням здійснюється стосовно зареєстрованих документів, в яких встановлено завдання або які містять питання, що потребують вирішення.

 4. Обов'язковому контролю підлягає виконання завдань, визначених актами законодавства, дорученнями Президента України, Прем'єр-міністра України, рішеннями обласної ради, розпорядженнями і дорученнями голови облдержадміністрації, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями і дорученнями міського голови, розгляд звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад.

5. Контроль за виконанням завдань, визначених актами законодавства, дорученнями Президента України, Прем'єр-міністра України, рішеннями обласної ради, розпорядженнями і дорученнями голови облдержадміністрації, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями і дорученнями міського голови, а також за розглядом звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад здійснюється відділом з діловодства та контролю Виконавчого комітету міської ради. У структурних підрозділах міської ради контроль за виконанням документів здійснює працівник, на якого в посадовій інструкції покладені функції з питань контролю.

 Контроль за виконанням завдань, визначених дорученнями міського голови, заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - керуючого справами Виконавчого комітету міської ради, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради здійснюють працівники відповідних структурних підрозділів міської ради.

6. Для здійснення контролю за виконанням контрольних документів структурним підрозділом міської ради, що відповідає за координацію роботи з організації виконання документа в цілому, розробляються у разі потреби, план контролю, в якому визначаються: проміжні контрольні строки виконання, структурні підрозділи міської ради, що відповідають за виконання окремих завдань, проведення нарад та виїзних перевірок фактичного виконання. 

План контролю затверджують заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - керуючий справами Виконавчого комітету міської ради, заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (згідно з розподілом обов'язків).

 7. Контроль за виконанням актів законодавства, доручень Президента України, Прем'єр-міністра України, рішень обласної ради, розпоряджень та доручень голови облдержадміністрації, рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень та доручень міського голови, розглядом звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад здійснюється шляхом: 

1) підготовки щотижневих графіків контролю виконання документів та надання графіків виконавцям і заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - керуючому справами Виконавчого комітету міської ради, заступникам міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради;

2) аналізу і узагальнення у визначені строки письмової інформації про стан виконання документів у цілому або окремих встановлених ними завдань, що надходить від виконавців;

3) систематичного аналізу статистичних та інших даних, що характеризують стан виконання документів;

4) проведення періодичної комплексної або цільової перевірки організації і стану виконання завдань безпосередньо на місцях;

5) розгляду питань діяльності (заслуховування звіту) виконавців на засіданнях Виконавчого комітету міської ради, нарадах у міського голови або його заступників.

 8. Аналітичні та інформаційні матеріали щодо стану виконання документів у цілому або окремих передбачених ними завдань у разі встановлення проміжних контрольних строків подаються міському голові, заступникам міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (згідно з розподілом обов'язків), заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - керуючому справами Виконавчого комітету міської ради не пізніше ніж за 3 дні до закінчення строку, визначеного контрольним документом або планом контролю.

 9. За результатами розгляду матеріалів, що містять відомості про можливий зрив своєчасного чи у повному обсязі виконання документа у цілому або передбаченого ним окремого завдання, міський голова, заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - керуючий справами Виконавчого комітету міської ради дає доручення виконавцям вжити додаткових заходів для усунення причин та встановлює інший строк виконання, але не більше 30 днів.

10. Інформацію (звіт) про стан виконання документів, що подається до облдержадміністрації, підписує міський голова (за його відсутності – секретар міської ради або заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно з розподілу обов'язків).

11. Зняття з контролю виконання документа проводиться на підставі письмового звіту керівника структурного підрозділу міської ради або іншого документа, що підтверджує його виконання, за письмовою згодою міського голови, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (згідно з розподілом обов'язків), заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - керуючий справами Виконавчого комітету міської ради.

12. Оригінал підсумкової інформації по виконанню контрольного документу після остаточного його виконання передається до відділу з діловодства та контролю Виконавчого комітету міської ради для формування справи. 

XII. Робота з нагородами

1. Матеріали про нагородження державними нагородами, Почесними грамотами, відзнаками Президента України, Кабінету Міністрів України,  присвоєння почесних звань, заохочення відзнаками обласної ради, облдержадміністрації, міської ради та її Виконавчого комітету працівників виконавчих органів міської ради, а також працівників підприємств, установ та організації міста готуються відділом з діловодства та контролю Виконавчого комітету міської ради в установленому порядку.

XIII. Взаємодія виконавчих органів міської ради  з іншими органами державної влади, підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями громадян

1. Взаємовідносини виконавчих органів міської ради з іншими органами державної влади, підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями громадян здійснюються в установленому законами порядку з метою забезпечення належного виконання покладених на виконавчі органи завдань.

XIV. Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи виконавчих органів міської ради

1. Для сприяння здійсненню повноважень виконавчих органів міської ради можуть бути утворені консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи (ради, робочі групи, комісії тощо). Завдання, функції та персональний склад таких органів визначаються рішенням Виконавчого комітету міської ради або розпорядженням міського голови.

Рішення зазначених органів оформлюються протоколами.

XV. Організація забезпечення доступу до публічної інформації

1. Забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Виконавчий комітет міської ради, здійснює заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - керуючий справами Виконавчого комітету міської ради; реєстрацію запитів, їх опрацювання, систематизацію, контроль та надання відповідей; забезпечення оприлюднення публічної інформації, зазначеної у ст.15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» – відділ з діловодства та контролю Виконавчого комітету міської ради.

2. Організація забезпечення доступу до публічної інформації здійснюється відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та розпорядження міського голови від 01.06.2011 № 148р «Про організацію виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації».

3. Відділ з діловодства та контролю Виконавчого комітету міської ради здійснює реєстрацію та облік запитів на публічну інформацію (незалежно від форми отримання), забезпечує своєчасне опрацювання, систематизацію, контроль щодо задоволення запитів на публічну інформацію та надання відповідей, направлення запитів на публічну інформацію відповідному розпоряднику згідно з вимогами Закону України «Про доступ до публічної інформації».

 4. Забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядниками якої є виконавчі органи міської ради здійснюється у порядку, визначеному керівником відповідного виконавчого органу міської ради відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».

XVI. Організація використання робочого часу

1. Початок роботи виконавчих органів міської ради о 8.00, закінчення о 17.00 (в п’ятницю – 15.45), перерва на харчування і відпочинок з 12.00 до 12.48.

2. Працівники структурних підрозділів міської ради відлучення у службових справах попередньо погоджують з своїми керівниками зі обов’язковим повідомленням про місце і термін перебування.

3. Залучення працівників до роботи у вихідні дні здійснюється за письмовим розпорядженням. Компенсація  працівнику роботи у вихідний день здійснюється згідно вимог чинного законодавства.

 4. Заробітна плата працівникам виконавчих органів міської ради виплачується в робочі дні двічі на місяць, а саме:

 1) аванс – 15 числа поточного місяця;

 2) остаточний розрахунок – 30 числа ( у лютому – 28 числа) поточного  місяця.

Виплата заробітної плати здійснюється напередодні у випадку, коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем.

 XVII. Порядок оформлення відряджень

1. Відрядження працівників здійснюється відповідно до планів роботи виконавчих органів міської ради, структурних підрозділів, а також згідно з документами вищих органів влади та доручень керівництва Виконавчого комітету міської ради на підставі розпорядження міського голови.

2. Після повернення з відрядження працівники в 3-денний термін звітують перед своїми безпосередніми керівниками письмово або усно про виконання завдання.

3. На підставі відповідних документів в установленому порядку працівникам відшкодовуються витрати, пов’язані  з перебуванням у відряджені.

XVIII. Порядок надання відпусток

1. Щорічно, до 15 грудня, керівники структурних підрозділів міської ради складають графіки відпусток працівників на наступний рік і подають їх заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - керуючому справами Виконавчого комітету міської ради для узагальнення. Зведений графік відпусток керівників підрозділів затверджує міський голова.

2. Заяви про надання чергових відпусток керівникам структурних підрозділів виконавчих органів міської ради погоджуються з заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - керуючим справами Виконавчого комітету міської ради і подаються на ім’я міського голови не пізніш як за 10 днів.

3. Контроль за дотриманням графіку відпусток та оформленням документів, пов’язаних з відпустками, здійснює відділ з діловодства та контролю Виконавчого комітету міської ради.

XIX. Матеріально-технічне забезпечення діяльності

1. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Виконавчого комітету міської ради проводиться господарчо-фінансовим відділом Виконавчого комітету міської ради.

2. Господарчо-фінансовий відділ Виконавчого комітету міської ради здійснює заходи щодо утримання в належному стані приміщення адміністративного будинку, проведення поточного та капітального ремонтів, придбання та ремонту меблів, обладнання, оргтехніки, виготовлення друкованої продукції, забезпечення працівників апарату канцелярським приладдям і папером, телефонним зв’язком тощо.

3. Замовлення на канцтовари подаються господарчо-фінансовому відділу Виконавчого комітету міської ради безпосередньо керівниками структурних підрозділів, а на обладнання та оргтехніку – за погодженням із заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - керуючим справами Виконавчого комітету міської ради.

4. Майно, що знаходиться у робочих кімнатах, закріплюється за працівниками, які їх займають. Вони несуть відповідальність за збереження і правильне використання майна. При звільненні з роботи здають його начальнику господарчо-фінансового відділу Виконавчого комітету міської ради, про що розробляються відповідні відмітки в обхідному листі.

Перенесення майна з однієї робочої кімнати в іншу проводиться лише з дозволу начальника господарчо-фінансового відділу Виконавчого комітету міської ради.

Заступником міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради –керуючий справами

Виконавчого комітету міської радиН.А.Маслова

Додаток 1

до регламенту

виконавчих органів

Мирноградської міської ради

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ

до рішення Виконавчого комітету Мирноградської міської ради

Назва рішення 

ПІДГОТОВЛЕНИЙ: найменування структурного підрозділу  

Посада ______________________ ім'я, по батькові, прізвище

ПОГОДЖЕНИЙ:

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради

(згідно з розподілом обов'язків) _______________________ ім'я, по батькові, прізвище

Начальник 

сектору юридичного забезпечення

Виконавчого комітету міської ради ____________________ ім'я, по батькові, прізвище

Начальник відділу з діловодства та контролю

Виконавчого комітету міської ради ____________________ ім'я, по батькові, прізвище

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради -

керуючий справами Виконавчого комітету

міської ради                                        ____________________ ім'я, по батькові, прізвище

Додаток 2

до регламенту

виконавчих органів

Мирноградської міської ради

Журнал обліку перевірок

             
№ з\п Дата прибуття перевіряючого П.І.Б. перевіряю-чого Посада перевіряю-чого Підстава проведення перевірки, термін перевірки Питання перевірки Дата вибуття перевіряю-чого
 
 
 
 
 
 
  

Регламент роботи виконавчих органів міської ради.doc.doc

Зміни до регламенту роботи виконавчих органів міської ради 18.09.2019.doc

Міська влада Димитрова взаємодіє з політичними партіями, громадськими, релігійними організаціями, професійними спілками та їх об'єднаннями для забезпечення прав і свобод громадян, задоволення їх політичних, екологічних, соціальних, культурних та інших інтересів з урахуванням загальнодержавних і місцевих інтересів, сприяють виконанню статутних завдань та забезпечують додержання законних прав цих об'єднань громадян.

Політичні партії, громадські, релігійні організації, професійні спілки та їх об'єднання можуть вносити пропозиції з питань їх діяльності на розгляд. У цих випадках представники зазначених організацій мають право бути присутніми під час розгляду внесених ними питань, давати необхідні пояснення.

Громадяни також мають право звертатись до органів місцевого самоврядування у вирішенні питань, що належать до сфери повноважень

Посадові особи  зобов'язані розглянути звернення громадян і не пізніше ніж у визначений Законом України "Про звернення громадян" термін прийняти рішення або дати обгрунтовану відповідь. Посадові особи проводять особистий прийом громадян у порядку, визначеному Законом.

Громадськість може представляти свої інтереси та впливати на реалізацію повноважень управління також шляхом:

 • подання запиту на інформацію (з порядком подання запиту можна ознайомитись на сайті в розділі «Доступ до публічної інформації»);
 • подання пропозицій, зауважень при проведенні електронних консультацій структурними підрозділами виконкому міської ради на офіційних веб-сайтах органів влади та публічних консультацій з громадськістю;
 • участі в роботі Громадської ради, у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 „Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики”, інших дорадчих органів;
 • отримання інформації з повідомлень засобів масової інформації, на інформаційних стендах, сайтах органів виконавчої влади;
 • подання пропозицій, зауважень на особистому прийомі у керівництва органу влади та його структурних підрозділів;
 • подання пропозицій, зауважень засобами «прямої телефонної лінії»;
 • ініціювання проведення консультацій з громадськістю через Громадську раду при органі влади або безпосередньо до структурних підрозділів міської ради.
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux