Мирноградська територіальна громада

Донецька область, Покровський район

Оформлення обміну жилих приміщень та видача обмінних ордерів


Ідентифікатор послуги: 02027

Повна назва: Оформлення обміну жилих приміщень та видача обмінних ордерів

Інформація про послугу: Обмін жилими приміщеннями може відбутися між громадянами, які проживають в одному або різних жилих будинках, розташованих як у даному, так і в різних населених пунктах. Згода про обмін жилими приміщеннями набирає чинності з моменту одержання ордерів, які видаються органами місцевого самоврядування за місцем оформлення обміну жилими приміщеннями.

Строк: 30 днів (календарні)

Вартість: Безоплатне надання

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання

Адміністративний збір: Безоплатне надання / 0 UAH /

Строк надання: 30 днів (календарні)

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
 • Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад
 • Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи
 • Центр надання адміністративних послуг

Хто і як може подати заяву:
 • заявник: письмово; поштою (рекомендованим листом), особисто

Хто може звернутися: фізична особа

Документи, що необхідно надати для отримання послуги
 • Заява про обмін жилого приміщення
 • Виписка з рішення загальних зборів членів житлово-будівельного кооперативу (зборів уповноважених) про згоду на обмін, якщо здійснюється обмін жилих приміщень між членами одного й того ж житлово-будівельного кооперативу
 • Виписка з рішення загальних зборів членів житлово-будівельного кооперативу (зборів уповноважених) про прийом даної особи до кооперативу, якщо здійснюється обмін жилого приміщення в будинку державного або громадського житлового фонду на жило приміщення в будинку житлово-будівельного кооперативу або при обміні жилих приміщень між членами різних житлово-будівельних кооперативів
 • Довідка лікувально-профілактичної установи за місцем проживання заявника про відсутність у нього і членів його сім'ї захворювання, яке перешкоджає проживанню у комунальній квартирі (при здійсненні обміну на жиле приміщення в квартирі, в якій проживає два або більше наймачів (членів житлово-будівельного кооперативу))
 • Документи, які підтверджують перебування у шлюбі або перебування в родинних відносинах з кимось із осіб, які залишилися проживати у приміщенні, частина якого обмінюється (у разі обміну житлового приміщення на частину жилого приміщення)
 • Документ, який підтверджує право власності на житлове приміщення та з отриманням письмового дозволу від адміністративного органу на обмін - нотаріально оформлений договір про відчуження жилого приміщення з посвідчувальним написом, що договір підлягає реєстрації в установленому законодавством порядку після отримання продавцем обмінного ордеру
 • Згода органу опіки і піклування, якщо здійснюється обмін жилого приміщення, що перебуває в користуванні особи, над якою встановлено опіку або піклування
 • Письмова згода осіб, які проживають у суміжному (зв'язаному загальним входом) жилому приміщенні, - при обміні неізольованого жилого приміщення
 • Згода на обмін підприємства, установи, організації, а якщо жиле приміщення знаходиться в будинку підприємства, установи, організації, також виписка з трудової книжки особи, яка є наймачем жилого приміщення, про дату і причину звільнення або документ про те, що жиле приміщення було одержане не у зв'язку з трудовими відносинами, або про те, що особа, яка вселяється в це приміщення, перебуває з зазначеним підприємством, установою, організацією у трудових відносинах, - при обміні жилого приміщення в будинку підприємства, установи, організації

Умови і випадки надання

Обмін жилих приміщень у будинках підприємств, установ, організацій допускається лише за їх згодою.Наймач або член його сім'ї вправі в установленому порядку провести обмін жилої площі, що припадає на нього, в тому числі суміжної кімнати або частини кімнати, з наймачем іншого жилого приміщення за умови, що в'їжджаючий у порядку обміну вселяється як член сім'ї тих, що залишилися проживати в цьому приміщенні.Згода про обмін жилими приміщеннями набирає чинності змоменту одержання ордерів, які видаються виконавчимикомітетами міських, районних у місті, селищних, сільських Рад народних депутатів за місцем оформлення обміну жилимиприміщеннями. Відмову у видачі ордера може бути оскаржено всудовому порядку в шестимісячний строк.При вселенні в одержане по обміну жиле приміщеннягромадянин здає ордер (при вселенні в жиле приміщення як членсім'ї - виписку з рішення виконавчого комітету Ради народнихдепутатів) у житлово-експлуатаційну організацію, а при їївідсутності - відповідному підприємству, установі, організації абоправлінню житлово-будівельного кооперативу. Одночасно подаютьсяпаспорти членів сім'ї, включених у ордер (у виписку з рішеннявиконавчого комітету Ради народних депутатів), з відміткою провиписку з колишнього місця проживання.


Результати та способи отримання результату
 • Видача обмінних ордерів
 • Відмова у видача обмінних ордерів
 • Строк та вартість надання послуги

  Звичайне надання

  Адміністративний збір: Безоплатне надання / 0 UAH /

  Строк надання: 30 днів (календарні)

  Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

  Підстави для відмови у наданні послуги:

  • Відмова отримувача даної послуги
  • Смерть отримувача даної послуги
  • Подання не у повному обсязі встановленого переліку документів
  • Подання документів, що містять недостовірні відомості

  Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача

  Нормативна база

  Нормативні документи, що регулюють надання послуги:

  • Кодекс ЖИТЛОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНСЬКОЇ РСР ст. 81-86
  • Постанова КМУ від 31.01.1986 №31 "Про затвердження Правил обміну жилих приміщень в Українській РСР" п. 3-18