Логотип

Мирноградська територіальна громада

Донецька область, Покровський район

Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно


Ідентифікатор послуги: 00047

Повна назва: Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Інформація про послугу: Для отримання відомостей про права на нерухоме майно, їх обтяження, а також про об'єктів та суб'єктів цих прав, що містяться у Державному реєстру речових прав на нерухоме майно, необхідно звернутись до Міністерства юстиції України із заявою та документом, що підтверджує сплату вартості надання адміністративної послуги.

Строк: В електронній формі: 1 день (календарні); У паперовій формі: 1 день (календарні)

Вартість: В електронній формі: ; У паперовій формі:

Строк та вартість надання послуги

В електронній формі

Адміністративний збір: 0,0125 прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому подаються відповідні документи для проведення державної реєстрації прав, та округлюється до найближчих 10 гривень.

Строк надання: 1 день (календарні)

У паперовій формі

Адміністративний збір: 0,025 прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому подаються відповідні документи для проведення державної реєстрації прав, та округлюється до найближчих 10 гривень.

Строк надання: 1 день (календарні)

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
 • Районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації
 • Виконавчі комітети сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад
 • Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи
 • Державні реєстратори прав на нерухоме майно
 • Приватний нотаріус
 • Державні нотаріальні контори

Хто і як може подати заяву:
 • представник заявника: письмово; особисто; online: https://online.minjust.gov.ua/login
 • заявник: письмово; особисто; online: https://online.minjust.gov.ua/login

Хто може звернутися: фізична особа, юридична особа

Документи, що необхідно надати для отримання послуги
 • Заява про надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
 • Документ, що підтверджує сплату адміністративного збору крім випадків, передбачених Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»

Умови і випадки надання

Для отримання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно необхідно звернутись до Міністерства юстиції України із заявою, сплативши адміністративний збір, або отримати необхідну інформацію за допомогою Онлайн будинку юстиції.Відомості з Державного реєстру прав формуються у формі:1) інформації з Державного реєстру прав про:про осіб, що отримували інформацію з Державного реєстру прав;документи реєстраційної справи;2) витягу з Державного реєстру прав про проведену державну реєстрацію прав.Інформація з Державного реєстру прав про зареєстровані речові права на нерухоме майно, обтяження таких прав містить актуальні на дату та час її надання відомості Державного реєстру прав, а також відомості з його невід’ємної архівної складової частини, або відомості про відсутність зареєстрованих речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав.За бажанням особи інформація з Державного реєстру прав, крім відомостей, зазначених вище, може додатково містити відомості про набуття, зміну і припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав, а також про внесені зміни до відповідних відомостей Державного реєстру прав та його невід’ємної архівної складової частини у хронологічному порядку.Інформація з Державного реєстру прав, що формується за таким об’єктом нерухомого майна як багатоквартирний житловий будинок, містить відомості про всі зареєстровані права власності на квартири, житлові та нежитлові приміщення, розташовані у відповідному багатоквартирному житловому будинку.Інформація з Державного реєстру прав про осіб, що отримували інформацію з нього, містить відомості усіх осіб, що отримували інформацію з Державного реєстру прав про зареєстровані речові права на нерухоме майно, обтяження таких прав, що стосуються певного суб’єкта.Інформація з Державного реєстру прав про документи реєстраційної справи містить відомості про всі документи, що містяться у відповідній реєстраційній справі в електронній формі, та надається для ознайомлення у формі переліку таких документів. Після ознайомлення з відповідним переліком документів особа може отримати з Державного реєстру прав відповідний документ реєстраційної справи в електронній формі.Під час формування та реєстрації заяви державний реєстратор встановлює особу заявника.
Встановлення особи здійснюється за паспортом громадянина України або за іншим документом, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, передбаченим Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус».
Особа іноземця та особа без громадянства встановлюються за паспортним документом іноземця.
У разі подання заяви уповноваженою на те особою державний реєстратор, уповноважена особа перевіряє обсяг повноважень такої особи на підставі документа, що підтверджує її повноваження діяти від імені іншої особи.
Обсяг повноважень особи, уповноваженої діяти від імені юридичної особи, перевіряється на підставі відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, за допомогою порталу електронних сервісів).Адміністративна послуга надається платно, крім випадків, передбачених Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».


Результати та способи отримання результату
 • Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
 • Рішення про відмову у наданні інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
 • Строк та вартість надання послуги

  В електронній формі

  Адміністративний збір: 0,0125 прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому подаються відповідні документи для проведення державної реєстрації прав, та округлюється до найближчих 10 гривень.

  Строк надання: 1 день (календарні)

  У паперовій формі

  Адміністративний збір: 0,025 прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому подаються відповідні документи для проведення державної реєстрації прав, та округлюється до найближчих 10 гривень.

  Строк надання: 1 день (календарні)

  Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

  Підстави для відмови у наданні послуги:

  • Плата за отримання адміністративної послуги не внесена або внесена не в повному розмірі

  Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача

  Нормативна база

  Нормативні документи, що регулюють надання послуги:

  • Закон України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" стаття 32
  • Постанова КМУ від 26.10.2011 №1141 "Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно" пункти 55-58
  • Постанова КМУ від 25.12.2015 №1127 "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" пункт 1
  • Наказ ЦОВВ від 21.11.2016 №3276/5 "Про затвердження Вимог до оформлення заяв та рішень у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" пункти 1-7