Мирноградська територіальна громада

Донецька область, Покровський район

06.10.2020 05:23

Соціальний захист людей похилого віку

5f7bff78b7617256752134.png

Турбота про людей похилого віку – справа всього суспільства, адже саме літні люди зберегли для нас найкращі національні традиції, навчили долати труднощі, бути наполегливими і толерантними. На долю старшого покоління випало чимало випробувань, болю і втрат, проте вони зуміли зберегти і пронести через життя почуття гідності, віри і любові.

Люди похилого віку мають право на користування всіма соціально-економічними та особистими правами і свободами, закріпленими Конституцією України, Законами України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», іншими законодавчими актами, які регулюють відносини у цій сфері.

З метою підвищення рівня життя та надання допомоги сім`ям, які опинилися в складних життєвих ситуаціях, 29.07.2020 року Кабінетом Міністрів України була прийнята постанова № 663 «Про внесення змін до Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд», яка передбачає виплату державної соціальної допомоги одиноким особам, які досягли 80-річного віку, та за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду. Розмір допомоги становить 40 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. До одиноких громадян відносяться - особи, які не мають працездатних родичів (діти, онуки, правнуки, брати, сестри) зобов'язаних за законом її утримувати.

Допомогу призначає управління праці та соціального захисту населення на підставі заяви та висновку лікарсько-консультативної комісії.

25.09.2020 року набула чинності постанова Кабінету Міністрів України № 859 «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі», якою затверджено Порядок подання та оформлення документів, призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі. Цей Порядок встановлює механізм призначення і виплати компенсації за догляд (далі - компенсація), що призначається фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду особам із числа членів своєї сім’ї, які спільно з нею проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки та є громадянами похилого віку з когнітивними порушеннями. Розмір компенсації обчислюється як різниця між прожитковим мінімумом на одну особу в розрахунку на місяць та середньомісячним сукупним доходом фізичної особи, яка надає соціальні послуги, за попередні шість місяців, що передують місяцю подання заяви. 

Громадяни похилого віку відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2017 № 256 «Про деякі питання використання коштів державного бюджету для виконання заходів із соціального захисту дітей, сімей, жінок та інших найбільш вразливих категорій населення» можуть отримати одноразову матеріальну допомогу в разі тривалої хвороби, смерті близьких родичів (одного з подружжя, батьків, дітей), стихійного лиха та інших особливих обставин.