Мирноградська територіальна громада

Донецька область, Покровський район

19.09.2023 15:42

Інформація про підготовку проекту бюджету ММТГ на 2024

65099733c5137__73c21ab443b9bbf57d842beac9905713.jpg

Враховуючи поданий до Верховної ради України проект Закону України від 15.09.2023 №10000 “Про Державний бюджет України на 2024 рік», законопроекти «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективного використання коштів у період дії воєнного стану» від 04.08.2023 №9565 та «Про внесення змін до розділу VI Бюджетного кодексу України щодо забезпечення підтримки обороноздатності держави та розвитку оборонно-промислового комплексу України» від 12.09.2023 №10037, розпорядження Мирноградської міської військової адміністрації від 03.10.2022 №13р «Про фінансування головних розпорядників коштів бюджету Мирноградської міської територіальної громади», керуючись листами  Міністерства фінансів України від 16.08.2023 №05110-08-6/22354 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2024 рік» і від 07.08.2023 №04110-08-2/21527 «Про підготовку бюджетних запитів на 2024-2026 роки» та відповідно до бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу в Мирноградській міській територіальній громаді, затвердженого рішенням  Мирноградської міської ради від  14.07.2021 VIII/11-5, Фінансовим управлінням Мирноградської міської ради та головними розпорядниками коштів місцевого бюджету розпочата робота з  підготовки проєкту бюджету Мирноградської міської територіальної громади на 2024 рік, його складання та послідуючого затвердження.

Складання проекту місцевого бюджету на 2024 рік здійснюється з дотриманням вимог Бюджетного та Податкового кодексів України з урахуванням прийнятих законодавчих змін в частині зменшення при розрахунку розміру «Податку на доходи з фізичних осіб з 64% на 60% (без урахування податку на доходи фізичних осіб від оподаткування доходів у вигляді грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, поліцейськими та особами рядового і навчальницького складу)

При складанні проекту місцевого бюджету та бюджетних запитів застосовуються:

Найменування показника

2024 рік

2025 рік

2026 рік

Індекс споживчих цін, грудень до грудня попереднього року, відсотків

110,8

107,0

105,8

Індекс цін виробників промислової продукції, грудень до грудня попереднього року, відсотків

112,5

108,6

107,1

Середньомісячна заробітна плата працівників номінальна, скоригована на індекс споживчих цін, відсотків до попереднього року

106,0

106,9

108,8

Прогнозний прожитковий мінімум на 2024 рік, врахований у показниках проекту Закону України від 15.09.2023 №10000 “Про Державний бюджет України на 2024 рік», становить:

 

2024

Прожитковий мінімум, грн.: на одну особу в розрахунку на місяць

2920

для дітей віком до 6 років

2563

для дітей віком від 6 до 18 років

3196

для працездатних осіб

3028

для осіб, які втратили працездатність

2361

 

 

Під час формування дохідної та видаткової частини на 2024 ріки буде враховано такі показники:

 

Мінімальна заробітна плата

у місячному розмірі

у погодинному розмірі

грн.

грн.

з 01 січня 2024 року

7100

42,6

з 01 квітня 2024 року

8000

48

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв при плануванні буде збільшено на коефіцієнт 1,125.

Забезпечується оптимізація витрат бюджетних коштів шляхом виключення непріоритетних та неефективних витрат, насамперед тих, що не забезпечують виконання основних функцій і завдань головного розпорядника коштів враховуючи режим роботи в період військового стану.

Визначається обґрунтована доцільність бюджетних програм та продовження терміну виконання міських програм і заходів, їх потреба у фінансових ресурсах з урахуванням оцінки ефективності їх виконання та пріоритетні напрямки міських програм та заходів під час дії воєнного стану на 2024 рік.