Мирноградська громада

Донецька область, Покровський район

30.09.2021 14:25

Оголошення проведення конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів)

Початок: 01.10.2021

Завершення: 31.10.2021


Оголошення про проведення конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених обласними громадськими об’єднаннями ветеранів, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка у 2022 році

за рахунок коштів бюджету Мирноградської міської територіальної громади

Відповідно до пункту 4 Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка» (зі змінами), та з метою ефективного розподілу коштів, передбачених у бюджеті Мирноградської міської територіальної громади на фінансову підтримку громадських об’єднань ветеранів, Управління соціального захисту населення Мирноградської міської ради оголошує конкурс з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених міськими громадськими об’єднаннями ветеранів, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів бюджету Мирноградської міської територіальної громади в 2022 році.

Згідно з вимогами Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049, конкурсні пропозиції подаються громадськими об’єднаннями ветеранів, які зареєстровані відповідно до вимог законодавства, внесені до Реєстру громадських об’єднань та утворені з метою захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема соціальних, та інших інтересів ветеранів на розв’язання таких пріоритетних завдань:

1. Формування в суспільстві однозначного позитивного образу ветерана, взірця героїзму та патріотизму.

2. Підняття рівня патріотичного виховання молоді через залучення до виховного процесу ветеранів.

3. Заходи з роз’яснення прав і гарантій, що надаються ветеранам та членам їх сімей, а також моніторинг їх реалізації.

4. Соціальна адаптація ветеранів.

5. Підвищення організаційної спроможності громадських об’єднань ветеранів.

6. Відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат, пов’язаних з вшануванням та увічненням пам’яті ветеранів війни, відвідування військових поховань і військових пам’ятників.

7. Заходи з упорядкування місць поховання загиблих ветеранів.

Види діяльності, що можуть бути підтримані організатором конкурсу 

Відповідно до Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049, пріоритетні завдання можуть реалізовуватися у вигляді програм (проєктів, заходів) відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат, пов’язаних з вшануванням та увічненням пам’яті ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань та політичних репресій, а також відвідування військових поховань;

проведення спортивно-реабілітаційних заходів;

проведення тренінгів, курсів, навчальних семінарів, засідань за круглим столом та інших інформаційно-просвітницьких заходів відповідно до тематики програми (проєкту, заходу);

проведення заходів патріотичного виховання дітей та молоді;

розроблення та виготовлення періодичних, довідкових, інформаційних, аналітичних та методичних видань з питань соціального захисту, реабілітації, соціалізації, адаптації ветеранів, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та діяльності громадських об’єднань ветеранів без права їх подальшого використання в комерційних цілях.

 Конкурсна пропозиція складається державною мовою та має містити:

1. Заяву про участь у конкурсі за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049 (додаток 1).

2. Опис програми (проєкту, заходу) за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049 (додаток 2).

3. Кошторис витрат за формою (додаток 3), затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049, з урахуванням переліку статей витрат,

4. Листи-підтвердження органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, наукових установ, інститутів громадянського суспільства, інших установ та організацій (у разі їх залучення до виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу).

5. Інформацію про діяльність інституту громадянського суспільства, зокрема досвід виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу) протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування інституту громадянського суспільства, його матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення (в письмовому та електронному вигляді).

Документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи громадського об’єднання (на підписання, подання чи захист конкурсної пропозиції – у разі підписання, подання чи захисту конкурсної пропозиції не керівником громадського об’єднання).

Конкурсна пропозиція має подаватися у 3 примірниках: оригінал, одна копія та в електронному вигляді.

Усі документи, що складають друкований варіант конкурсної пропозиції (оригінал та одна копія), мають бути окремо кожна форма документа пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою громадського об’єднання ветеранів.

Електронні копії документів, що складають конкурсну пропозицію, подаються у форматі PDF та Miсrosoft Word (Miсrosoft Excel) разом із друкованим варіантом конкурсної пропозиції.

Громадське об’єднання ветеранів може подавати на конкурс кілька конкурсних пропозицій.

Подані конкурсні пропозиції не повертаються учасникові конкурсу.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, покладається на учасника конкурсу.

 Одержувачем бюджетних коштів може бути громадське об’єднання ветеранів, яке відповідає таким критеріям:

1. Громадське об’єднання ветеранів не перебуває у процесі припинення.

2. Громадське об’єднання ветеранів провадить свою діяльність не менше шести місяців до оголошення конкурсу з урахуванням вимог абзацу другого пункту 5 Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049.

3. Відсутні факти порушення громадськими об’єднаннями ветеранів вимог бюджетного законодавства, крім тих, до яких застосовано попередження, протягом одного або двох попередніх бюджетних періодів (у випадку отримання фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету).

 До участі у конкурсі не допускаються громадські об’єднання ветеранів у разі, коли:

1. Інформація, зазначена в конкурсній пропозиції, не відповідає інформації про громадське об’єднання ветеранів, що міститься у відкритих державних реєстрах.

2. Громадське об’єднання ветеранів зареєстроване в установленому порядку пізніше ніж за шість місяців до оголошення проведення конкурсу.

3. Громадське об’єднання ветеранів відмовилося від участі в конкурсі шляхом надсилання його організаторові офіційного листа.

4. Громадське об’єднання ветеранів перебуває у стадії припинення.

5. Конкурсну пропозицію подано після закінчення встановленого організатором строку подання конкурсних пропозицій та/або не в повному обсязі.

6. Установлено факт порушення громадським об’єднанням ветеранів вимог бюджетного законодавства протягом двох попередніх бюджетних періодів із застосуванням заходу впливу за таке порушення (крім попередження).

 Рівень виконання (проведення) пріоритетних завдань.

Для отримання фінансування громадськими об’єднаннями ветеранів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2018 року № 156 «Деякі питання надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів» (зі змінами) рівень виконання ними пріоритетних завдань має відповідати рівню виконання територіальної громади.

Громадське об’єднання ветеранів бере участь у співфінансуванні програми (проєкту, заходу) в розмірі не менше як 15 відсотків необхідного обсягу фінансування.

Адміністративні витрати на організаційне та матеріально-технічне забезпечення громадського об’єднання ветеранів для виконання (реалізації) програм (проєктів, заходів) можуть становити не більше як 20 відсотків загального обсягу коштів фінансової підтримки.

Граничний обсяг фінансування за рахунок коштів бюджету Мирноградської міської територіальної громади однієї програми (проєкту, заходу) становить 110 000 грн.

Конкурсні пропозиції приймаються після оприлюднення оголошення на офіційному веб-сайті Мирноградської міської ради в термін до 01 листопада 2021 року в робочі дні, з 8.00 до 17.00 (перерва з 12.00 до 12.45), e-mail: 25953304@mail.gov.ua, за адресою: м. Мирноград, м-н Молодіжний, буд.59).

Контактна особа для надання додаткової інформації: секретар конкурсної комісії з розгляду конкурсних пропозиції, розроблених міськими громадськими об’єднаннями ветеранів, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів міського бюджету – Оксана Плеханова, тел. 0508650533.

Дата проведення першого засідання конкурсної комісії буде повідомлена додатково шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Мирноградської міської територіальної громади.