Мирноградська територіальна громада

Донецька область, Покровський район

16.05.2023 08:40

Розміри адміністративного збору за проведення державної реєстрації прав на нерухоме майно

646317a12371c__8_023.jpg

СТ.7 ЗУ «ПРО ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ» ПРОЖИТКОВИЙ МІНІМУМ ДЛЯ ПРАЦЕЗДАТНИХ ОСІБ – 2684,00 грн.

№ п/п

Види адміністративного збору

Строки проведення державної реєстрації/надання інформації

Розмір адміністративного збору

Розмір, грн.

1

за державну реєстрацію права власності

1.1

за державну реєстрацію права власності

у строк, що не перевищує 5

робочих днів

0,1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб

270,00 грн.

1.2

за державну реєстрацію права власності                                         

у строк 2 робочі

дні

1 розмір прожитко вого мінімуму для працездатних осіб

2680,00грн.

1.3

за державну реєстрацію права власності

у строк 1 робочий день

2 розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб

5370,00 грн.

1.4

за державну реєстрацію права власності

у строк 2 години

5 розмірів  прожиткового мінімуму для працездатних осіб

13420,00 грн.

2

за державну реєстрацію інших речових прав, відмінних від права власності                               (крім іпотеки)

2.1

за державну реєстрацію інших речових прав, відмінних від права власності (крім іпотеки)

у строк, що не перевищує 5 робочих днів

0,05 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб

130,00 грн.

2.2

за державну реєстрацію інших речових прав, відмінних від права власності (крім іпотеки)

у строк 2 робочі

дні

0,5 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб

1340,00 грн.

2.3

за державну реєстрацію інших речових прав, відмінних від права власності (крім іпотеки)

у строк 1 робочий день

1 розмір  прожиткового мінімуму для працездатних осіб

2680,00 грн.

2.4

за державну реєстрацію інших речових прав, відмінних від права власності (крім іпотеки)

у строк 2 години

2,5 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб

6710,00 грн.

3

за державну реєстрацію обтяжень речових прав, іпотеки

3.1

за державну реєстрацію речових обтяжень прав, іпотеки

у строк, що не перевищує 2 робочих дні

0,05 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб

130,00 грн.

4

за виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника

4.1

за виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника

у строк, що не перевищує 1 робочого дня

0,04 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб

110,00 грн.

 

5        

 

 за державну реєстрацію                                                   спеціального майнового права на об’єкт незавершеного будівництва

 

 

0,1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб

 

 270,00 грн

6

за отримання інформації з Державного реєстру прав

 

 

 

 

 

 

 

 

0,025 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб прожиткового

70,00 грн.

 

 

 

 

 

Звільняються від сплати адміністративного збору під час проведення державної реєстрації речових прав:

1) фізичні та юридичні особи - під час проведення державної реєстрації прав, які виникли та оформлені до проведення державної реєстрації прав у порядку, визначеному цим Законом;

2) громадяни, віднесені до категорій 1 і 2 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

3) громадяни, віднесені до категорії 3 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов’язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали в зоні безумовного (обов’язкового) відселення не менше двох років, а в зоні гарантованого добровільного відселення - не менше трьох років;

4) громадяни, віднесені до категорії 4 потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно працюють і проживають або постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що станом на 1 січня 1993 року вони прожили або відпрацювали в цій зоні не менше чотирьох років;

5) особи з інвалідністю внаслідок Другої світової війни, особи з числа учасників антитерористичної операції, учасників здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, яким надано статус особи з інвалідністю внаслідок війни або учасника бойових дій, та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;

6) особи з інвалідністю I та II груп;

7) Національний банк України;

8) органи державної влади, органи місцевого самоврядування;

9) інші особи за рішенням сільської, селищної, міської ради, виконавчий орган якої здійснює функції суб’єкта державної реєстрації прав.

У разі якщо державна реєстрація права власності або інших речових прав, похідних від права власності, проводиться у строки менші, ніж передбачені статтею 19  ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» особи, визначені пунктами 1-9, не звільняються від сплати адміністративного збору.

Адміністративний збір не справляється за внесення до записів Державного реєстру прав змін, пов’язаних із приведенням у відповідність із законами України у строк, визначений законами.

Щодо сум адміністративного збору за  декларування/реєстрацію місця проживання або зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання/зміни місця проживання громадян

Особам, які бажають  здійснити декларування/реєстрацію місця проживання або зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання/зміни місця проживання у 2023 році доведеться сплатити адміністративний збір у сумі:

СТ.7 ЗУ «ПРО ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ» ПРОЖИТКОВИЙ МІНІМУМ ДЛЯ ПРАЦЕЗДАТНИХ ОСІБ – 2684,00 грн.

- 40,26 грн. (1,5 відсотка прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року) - за декларування/реєстрацію місця проживання у разі звернення особи протягом 30 календарних днів (п.1 ст. 5 Закон України «Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні»).

 Батьки або інші законні представники зобов’язані задекларувати або зареєструвати місце проживання (перебування) новонародженої дитини протягом трьох місяців з дня державної реєстрації її народження ( п.2 ст. 5 Закон України «Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні»

- 67,10 грн. (2,5 відсотка прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року) - за декларування місця проживання/реєстрацію місця проживання у разі звернення особи з порушенням строку (п. 1 ст. 5 Закон України «Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні»).

За декларування місця проживання/реєстрацію місця проживання одночасно із зняттям з попереднього місця проживання адміністративний збір справляється лише за одну адміністративну послугу (декларування місця проживання / реєстрація місця проживання).

Реквізити для сплати адміністративного збору знаходяться у Центрі надання адміністративних послуг Виконавчого комітету Мирноградської міської ради